asymilacyjny


asymilacyjny
asymilacyjny
a.
assimilative, assimilatory; polityka asymilacyjna polit. assimilationism.

The New English-Polish, Polish-English Kościuszko foundation dictionary. 2003.

Look at other dictionaries:

  • asymilacyjny — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia, {{/stl 8}}{{stl 7}}od rz. asymilacja: Wpływ, proces asymilacyjny. Polityka asymilacyjna. {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • asymilacyjny — «odnoszący się do asymilacji, związany z asymilacją» Proces asymilacyjny. ∆ Polityka asymilacyjna «polityka państwa zdążająca do tego, aby mniejszość narodowa przyswoiła sobie język, kulturę itp. większości» …   Słownik języka polskiego

  • miękisz — m II, D. u, blm 1. «miękka część jakiejkolwiek rzeczy jadalnej» Miękisz chleba. 2. bot. «tkanka roślinna złożona z żywych komórek, w których zachodzą podstawowe procesy biologiczne; tkanka miękiszowa, parenchyma» Miękisz liścia. Miękisz rdzeniowy …   Słownik języka polskiego